APEL Ruchu Naprawy Polski do pozarządowych organizacji społecznych

Biurokracja jest wielką ułomnością naszego państwa. U schyłku PRL-u mówiono, że Polska jest krajem biurokratycznym, a dzisiaj w epoce rewolucji informatycznej, biurokracja zwiększyła u nas swą liczebność 13-krotnie! Jeden urzędnik państwowy przypada średnio na 20 pracujących obywateli, a utrzymanie ich wszystkich pochłania 25% budżetu państwa! Biurokracja rozwija się jak nowotwór w zdrowym organizmie. Jeżeli się go w odpowiednim czasie nie zwalczy, niszczy życie.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich organizacji pozarządowych z prośbą o włączenie się w naszą akcję wyborczą. Nawet w ramach obecnej, patologicznej ordynacji wyborczej, możemy wspólnie dać wyraz naszej determinacji, by oddolnie wyłonić najlepszych kandydatów do Sejmu i Senatu RP.

Zaproponowaliśmy, aby wyłonić w każdym powiecie i większym mieście kandydata na listy do Sejmu RP, którzy objęliby numery nieparzyste w 41 okręgach wyborczych tak, aby każdy z kandydatów czuł się odpowiedzialny przed swoimi wyborcami. Z kolei na miejsca parzyste zaproponowaliśmy przedstawicieli organizacji zawodowych i społecznych wyłanianych przez organizacje pozarządowe. I tak we wszystkich 41 okręgach miejsca na listach wyborczych obejmują:

– miejsce 2: nauczyciele

– miejsce 4: rolnicy i mieszkańcy wsi

– miejsce 6: przedsiębiorcy

– miejsce 8: przedstawiciele kultury i nauki

– miejsce 10: przedstawiciele wojska i służb mundurowych

– miejsce 12: organizacje prorodzinne

– miejsce 14: przedstawiciele służby zdrowia

– miejsce 16: emeryci i renciści

– miejsce 18: środowiska sportowców i kibiców

– miejsce 20: środowiska pokrzywdzonych przez system sądowniczy i bankowy

10 „jedynek” na listach okręgowych powinno przypaść również 10 powyższym przedstawicielom grup społecznych i zawodowych. Dobór kandydatów do pozostałych jedynek powinien uwzględniać konieczność umiejscowienia na nich osób o wysokich standardach moralnych i zawodowych, posiadających odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się sprawami ustrojowymi, polityką społeczno-gospodarczą państwa i podstawową wiedzą w zakresie legislatury.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, którym na sercu leży dobro Ojczyzny do wyborczej inicjatywy Ruch Naprawy Polski. Możemy dobitnie zamanifestować nasz wysoki poziom kultury organizacyjnej. Spróbujmy wspólnie odciąć się od patologicznego systemu, w którym miejsca na listach są wyznaczane przez wodzów partyjnych i ich regionalnych baronów.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa propozycje i inicjatywy. Prawdziwą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie dzielić, mówił bł. Stefan kardynał Wyszyński.

Stworzyliśmy niemałym wysiłkiem polityczną platformę do wyborów 2023 roku. Teraz, do połowy lipca, jest pora, aby zgłaszać dobrych kandydatów. Nie chowajmy światła pod korcem.

Ruch Naprawy Polski                                                      Warszawa, 2 lipca 2023 r.

www.rnp.org.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top