Wybory Samorządowe 2024: KW Ruch Naprawy Polski zarejestrowany w PKW i działa aktywnie na rzecz rejestracji list w każdym województwie Polski

Ruch Naprawy Polski zarejestrował Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski (nazwa skrócona KW Ruch Naprawy Polski) w PKW na początku lutego. [SAMORZĄD 2024] UCHWAŁA PKW 37/2024 KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI

STRONA KOMITETU WYBORCZEGO RUCH NAPRAWY POLSKI

Koordynatorzy okręgowi [KOORDYNATORZY RNP] we współpracy z koordynatorami powiatowymi działają na rzecz zarejestrowania list do sejmików wojewódzkich. W wielu gminach i powiatach trwa intensywna praca nad przygotowaniem list z kandydatami na radnych.

Ruch Naprawy Polski docenia wielką aktywność obywatelską Polaków. Do 12 lutego zarejestrowano w Polsce:

 1. W PKW na poziomie centralnym łącznie 35 komitetów wyborczych.
 2. W okręgowych delegaturach KBW [https://pkw.gov.pl/kbw/delegatury-kbw], jak wynika z naszych kalkulacji ponad 11 tys. komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i miast, rad powiatów i rad sejmików wojewódzkich.

Celem Ruchu Naprawy Polski jest odbudowa zaufania do instytucji państwa polskiego poprzez aktywny udział Polaków w wyborach, a w konsekwencji we władzach lokalnych i pilnowanie polskich spraw. Za hasło przyjęliśmy staropolskie NIC O NAS BEZ NAS [z konstytucji Nihil Novi]. Punkty programowe są dostępne na naszej stronie internetowej:

 1. ULOTKA RUCHU NAPRAWY POLSKI – A. ULOTKA WERSJA PEŁNA; B. ULOTKA WERSJA Z MIEJSCEM NA PIECZĄTKĘ KANDYDATA
 2. PODSTAWA PROGRAMOWA (PDF)

Ostatnio zorganizowaliśmy II Konferencję Programową Ruchu Naprawy Polski, z której relacja znajduje się TUTAJ [RELACJA Z II KONFERENCJI PROGRAMOWEJ RNP].

A. WYBORY DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH

W wyborach do sejmików istnieje 85 okręgów w 16 województwach [OKRĘGI DO SEJMIKÓW]. Z tych 85 okręgów do 16 sejmików wojewódzkich będzie delegowanych 552 radnych. Aby zarejestrować listę w okręgu należy zgłosić min. 5 kandydatów/ek, a maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba mandatów + 2. Każda lista musi być poparta min. 300 podpisami poparcia osób z danego województwa. Trzeba pamiętać o tzw. parytecie min. 35% kobiet i mężczyzn na liście. Przygotowaliśmy UPROSZCZONĄ INSTRUKCJĘ DO SEJMIKÓW 2024 oraz PACZKĘ SEJMIK 2024 z niezbędnymi dokumentami dla naszych koordynatorów i chętnych startujących. Ostateczny termin na zgłoszenie radnych to 4 marca godz. 16 (lepiej złożyć wcześniej).

B. WYBORY DO POWIATÓW (RAD POWIATOWYCH)

W wyborach do powiatów zgłasza się radnych powiatowych w poszczególnych okręgach (OKRĘGI DO POWIATÓW). Najczęściej zgłaszają takie listy lokalne komitety, ale jeśli osoby na poziomie powiatu dojdą do wniosku, że warto wystartować z hasłem NIC O NAS BEZ NAS ! i skorzystać z naszych ulotek i z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu. Taka współpraca już się odbywa w wielu miejscach w kraju. Minimalna liczba podpisów poparcia to 200 osób z danego powiatu. Przygotowaliśmy UPROSZCZONĄ INSTRUKCJĘ DO POWIATÓW 2024 oraz PACZKĘ POWIAT 2024 z niezbędnymi dokumentami dla chętnych startujących. Ostateczny termin na zgłoszenie radnych to 4 marca godz. 16 (lepiej złożyć wcześniej).

C. WYBORY DO GMIN I MIAST

W wyborach do rad gminnych i rad miejskich zgłasza się radnych w poszczególnych okręgach (OKRĘGI DO GMIN I MIAST). Najczęściej zgłaszają takie listy lokalne komitety, ale jeśli osoby na poziomie gminy lub miasta dojdą do wniosku, że warto wystartować z hasłem NIC O NAS BEZ NAS ! i skorzystać z naszych ulotek i z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu. Taka współpraca już się odbywa w wielu miejscach w kraju. Przygotowaliśmy 2 instrukcje:

a) UPROSZCZONĄ INSTRUKCJĘ DO GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW oraz PACZKĘ GMINA < 20 TYS. z niezbędnymi dokumentami dla chętnych startujących. W takiej gminie wystarczy min. 25 podpisów poparcia pod każdą listą oraz od 8 do 15 radnych, aby spróbować zmienić wójta czy burmistrza. Przygotowaliśmy PACZKĘ WÓJT-BURMISTRZ-2024 z niezbędnymi dokumentami. Pamiętajmy, że wójta / burmistrza może zgłosić komitet, który zarejestrował min. 50% radnych, czyli jeśli jest 15 okręgów JOW w takiej gminie, trzeba zarejestrować od 8 do 15 list, każda z 1 osobą – kandydatem. Ostateczny termin na zgłoszenie radnych to 4 marca godz. 16 (lepiej złożyć wcześniej), a na wójta-burmistrza 14 marca godz. 16.

b) UPROSZCZONĄ INSTRUKCJĘ DO GMIN-MIAST POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW oraz PACZKĘ GMINA-MIASTO > 20 TYS. z niezbędnymi dokumentami dla chętnych startujących. W takiej gminie-mieście nie obowiązują JOWy i potrzeba min. 150 podpisów poparcia pod listą w każdym okręgu, aby zarejestrować listy w Twojej gminie / Twoim mieście. Przygotowaliśmy PACZKĘ WÓJT-BURMISTRZ-PREZYDENT-2024 z niezbędnymi dokumentami. Pamiętajmy, że wójta / burmistrza może zgłosić komitet, który zarejestrował min. 50% radnych w gminie / mieście. Liczba radnych według okręgów jest do znalezienia pod linkiem (OKRĘGI DO GMIN I MIAST). Ostateczny termin na zgłoszenie radnych to 4 marca godz. 16 (lepiej złożyć wcześniej), a na burmistrza-prezydenta to 14 marca godz. 16.

ZASADY OGÓLNE:

 1. PODPISY POPARCIA: Osoba – mieszkaniec danego okręgu (zgodnie z ujęciem w Rejestrze Wyborców) może się podpisać na wielu listach, tzn.:
  • SEJMIKI: osoba – mieszkaniec danego województwa może podpisać tyle list KW Ruch Naprawy Polski do sejmiku tego województwa ile jest okręgów do sejmiku w tym województwie.
  • POWIATY: osoba mieszkaniec danego powiatu może podpisać tyle list KW Ruch Naprawy Polski do powiatu, ile jest okręgów do powiatu.
  • GMINY I MIASTA: osoba-mieszkaniec danej gminy czy miasta może podpisać tyle list KW Ruch Naprawy Polski do tej gminy / miasta, ile jest okręgów do danej gminy czy miasta. W szczególności w gminach do 20 tys. mieszkańców może podpisać 15 list, każda z 1 nazwiskiem, bo obowiązują JOWy (jeden mandat z 1 okręgu).
 2. MIEJSCE I TERMINY:
  • zgłoszenie list z kandydatami: zgłasza się listę w odpowiedniej jednostce terytorialnej, odpowiedniej dla szczebla samorządowego (odpowiednia komisja wojewódzka dla sejmików, powiatowa komisja wyborcza dla powiatów, gminna / miejska komisja wyborcza (w Warszawie dzielnica) w wyborach do rad gmin i miast).
  • OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA LIST DO GMIN/MIAST, POWIATÓW I SEJMIKÓW TO PONIEDZIAŁEK 4 MARCA GODZ. 16:00, ale warto to zrobić wcześniej.
  • OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WÓJTA / BURMISTRZA / PREZYDENTA (przy zachowaniu ww. warunków) – CZWARTEK 14 MARCA GODZ. 16:00.
  • Członkowie komisji TERYTORIALNYCH (jeśli chcemy mieć osobę w komisji gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej) – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 22 LUTEGO 2024 R.
  • Członkowie OBWODOWYCH komisji wyborczych: zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 8 MARCA 2024 R.
 3. PARYTET MINIMUM 35%:
  • Na każdej liście, oprócz JOW do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, obowiązuje parytet min. 35% kobiet i 35% mężczyzn na liście. W przypadku wątpliwości zaokrągla się w górę, np. 3 kobiety na 9 osób, dają 33%, więc potrzeba 4 kobiet, aby spełnić 35%.
 4. OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE (dot. kandydatów urodzonych przed datą 01.08.1972 r.). Osoby te składają albo oświadczenie lustracyjne albo dokument, że złożyli już oświadczenie lustracyjne. Oświadczenia są zawarte w ww. paczkach. Informację, czy składano już oświadczenie i kiedy, można uzyskać na stronie IPN (https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/)
 5. KONTAKT: Najlepiej kontaktować się z koordynatorem okręgowym KW Ruch Naprawy Polski [KOORDYNATORZY OKRĘGOWI]. Po kliknięciu na mapkę pojawia się strona z kontaktem do danego koordynatora (Tel / E-mail).

ŻYCZYMY POWODZENIA W AKCJI WYBORCZEJ POLAKÓW !!!

NIC O NAS BEZ NAS !

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top