Porozumienie Ruchu Naprawy Polski z Samoobroną

W kwietnia br. zostało zawarte wspólne porozumienie Ruchu Naprawy Polski i Samoobrony o współpracy ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Liderzy wystosowali list otwarty do obecnych i byłych członków, zwolenników Samoobrony.

Ruch Naprawy Polski, który został zawiązany na Kongresie Naprawy Polski 28 maja 2023 r. [APEL KONGRESU NAPRAWY POLSKI] z kilkunastu organizacji w tym m.in. z organizacji tworzących Jedność Narodu, małych przedsiębiorców w organizacji WBREW, przedsiębiorców polskich – członków ruchu na rzecz utworzenia PSG (Powszechnego Samorządu Gospodarczego), nawiązał porozumienie wyborcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z partią Samoobrona i członkami Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona o współpracy w celu rejestracji wspólnej listy z kandydatami.

List otwarty do obecnych i byłych członków oraz zwolenników Samoobrony

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, ogłoszonych na dzień 9.06.2024 roku pragniemy zaprosić członków partii Samoobrona, organizacje nawiązujące do jej tradycji oraz wszystkich zwolenników Samoobrony do współpracy i podjęcia wraz z Ruchem Naprawy Polski działań, których celem jest zebranie wymaganej liczby podpisów i zarejestrowanie kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Niech będą to nasi wspólni kandydaci; Samoobrony i Ruchu Naprawy Polski, najlepsi jakich możemy wyłonić z naszych środowisk.
Proponujemy także współpracę powyborczą w celu stworzenia nowej, szerokiej formacji społeczno-politycznej, zdolnej do aktywnego udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nasza inicjatywa wynika z głębokiego rozczarowania obecną polską klasą polityczną, również tymi jej przedstawicielami, na których dotychczas głosowaliśmy. Partie, dotąd sprawujące władzę, swą bezprzykładną napastliwością dzielą naród, grupy społeczne i rodziny, nie wywiązując się przy tym z przyjętych na siebie obowiązków. Często podejmują działania sprzeczne z interesem publicznym lub też uchylają się od działań, których wymaga dobro społeczne i interes państwa.
Celem naszych działań jest naprawa państwa poprzez głębokie zmiany ustrojowe, uwolnienie instytucji życia społecznego, gospodarczego i politycznego od niekompetentnych przedstawicieli partii, grup interesów i koterii, zapewnienie obywatelom, grupom społecznym i zawodowym nieskrępowanego dostępu do organów władzy, w tym tych stanowiących i egzekwujących prawo. Przykładem takich działań będzie podjęty przez nas program wprowadzenia w Polsce powszechnego Samorządu Gospodarczego, w ramach którego polscy rolnicy i przedsiębiorcy uzyskają prawo do wpływu na politykę gospodarczą swych branż, regionów i całego państwa.
Jesteśmy zdeterminowani, by bronić podstawowych prawd; podstawą wolności jest własność i samorządność, zaś pomyślność państwa buduje się na zdrowej moralnie rodzinie i suwerenności gospodarczej, wynikającej z opierania się na polskim kapitale; rodzimych przedsiębiorcach, rolnikach i narodowej walucie. Suwerenność Polski powinna się zasadzać na powszechnie obowiązującym w państwie ładzie moralnym, demokracji bezpośredniej, silnej gospodarce oraz nowoczesnej i obywatelskiej armii.
Zapraszamy do wspólnego tworzenia programu wyborczego. Cele, które razem uzgodnimy i program, który wspólnie napiszemy, zwiążą nas w solidarnej pracy dla naprawy naszego państwa.

Warszawa 12.04.2023 roku
W imieniu Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona – Przewodniczący Marek Duszyński
W imieniu Partii Samoobrona – Przewodniczący Jan Perkowski
W imieniu Ruchu Naprawy Polski – Prezes Romuald Starosielec

POBIERZ LIST OTWARTY RUCHU NAPRAWY POLSKI I SAMOOBRONY

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top