KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Podmiot, który utworzył komitet wyborczy: Ruch Naprawy Polski

Informacja:

Dnia 14 sierpnia 2023 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Prezesa Ruchu Naprawy Polski, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski, o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski
ul. Rokosowska 11a lok. 37, 02-348 Warszawa
NIP 701-11-60-691

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:
Romuald Starosielec
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:
Jadwiga Smoszyńska

Rejestr zaciągniętych kredytów: Brak danych

Rejestr wpłat: Brak danych

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112): „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski (Podstawa prawna: Art. 102 par.1 Kodeks Wyborczy – Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)

Brak danych

Scroll to Top