O nas

Jesteśmy porozumieniem kilkunastu organizacji i stowarzyszeń, które uznały, że powinny zjednoczyć swoje wysiłki w celu naprawy Polski. Każde z naszych ugrupowań wkłada do wspólnego dzieła swój wieloletni dorobek, pracę programową, ekspercką i organizacyjną wielu wspaniałych ludzi, od lat pracujących społecznie w interesie publicznym.

Uznaliśmy, że państwo polskie znajduje się w strukturalnym kryzysie ustrojowym i ekonomicznym. Nie zgadzamy się z ustanowionym partyjno-wodzowskim systemem władzy, którego konsekwencją jest negatywny dobór urzędników administracji państwowej i gospodarczej, bez zastosowania przejrzystych procedur i wysokich norm moralnych i zawodowych.

Uznajemy, że państwo polskie, dobro wspólne wszystkich obywateli, wymaga naprawy, a wobec narastających konfliktów międzynarodowych i wojen, nasza aktywność w tym zakresie stała się pilną koniecznością.

Ruch Naprawy Polski, Warszawa, 28 maja 2023 r.


Apel Kongresu Naprawy Polski

Wolność, własność, praworządność, bezpieczeństwo – oto fundamenty bytu obywatela, rodziny, narodu, państwa. Dziś każda z tych wartości jest zagrożona. Pod pretekstem troski o bezpieczeństwo nasza wolność jest ograniczana przepisami i arbitralnymi decyzjami rządzących.

Tracimy własność w wyniku błędnej polityki gospodarczej rządzących. W podstępny sposób wykupywana jest ziemia i dochodowe gospodarstwa rolne przez obcokrajowców. Tam, gdzie wysoka rentowność, to znaczy w handlu, przemyśle, usługach transportowo-logistycznych, od dawna dominuje kapitał zagraniczny. Brakuje prawdziwej wolności
gospodarczej. Zagraniczne firmy dyktują warunki kupna i sprzedaży. Państwowe monopole, jak te w energetyce narzucają cenę prądu.

Konsekwentnie realizowana jest trategia przejmowania władzy i kontroli właścicielskiej w polskich przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach usługowych, mediach przez upartyjnione instytucje i firmy państwowe – co oznacza wywłaszczanie Polaków. Praworządność stała się abstrakcją, a sprawiedliwość frazesem bez pokrycia.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne – tak ważne w kontekście wojny na Ukrainie słabnie.

Najbardziej dobitnym przejawem pogrążania się Polaków i Polski jest zapaść demograficzna. Stawiamy tezę – dopóki nie odwrócimy ujemnego trendu w demografii nie wolno nam mówić, że przyszłość narodu i państwa jest zabezpieczona.

Nasze hasła na dziś i najbliższą przyszłość to:

  • przywrócić wolność
  • umocnić własność
  • odbudować praworządność
  • zagwarantować bezpieczeństwo

Jedyną drogą do realizacji tych haseł jest naprawa ustroju państwa. Polska potrzebuje ustroju, gdzie obywatele oraz samorządy: terytorialny, zawodowy i Powszechny Samorząd Gospodarczy będą współrządzić, partycypować w stanowieniu prawa. Władza ustawodawcza powinna być wybierana w wyborach większościowych, a referendum stać się formą współdecydowania obywateli w sprawach najważniejszych. Dobro polskiej rodziny, polskiego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz państwa jest dla nas drogowskazem. Chcemy, by nasza inicjatywa była wstępem do zjednoczenia wszystkich środowisk „polskiej klasy średniej”. Wzywamy lekarzy, prawników, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów – połączmy siły. Do nich kierujemy apel – przedstawmy nasz program naprawy Rzeczpospolitej. Realizujmy Nową Umowę Społeczną.

KONGRES NAPRAWY POLSKI
Warszawa, 27 maja 2023r.

Scroll to Top