Praca w obwodowych komisjach wyborczych (OKW)

Możesz pracować w obwodowej komisji wyborczej jako członek komisji lub przewodniczący z ramienia KW Ruch Naprawy Polski.

Stawki za pracę w OKW w 2023 roku wynoszą: przewodniczący 500 zł, członek 400 zł.

Zgłoszenia należy dokonywać u koordynatora okręgu do Sejmu RP (kliknij na mapkę w danym województwie: LINK).

Druki do pobrania dostępne poniżej.

Scroll to Top