Polityka prywatności

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na temat Użytkownika, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies w serwisie internetowym funkcjonującym pod adresem www.rnp.org.pl (Serwis)

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Ruch Naprawy Polski z siedzibą w Warszawie
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • obsługa zapytań przez formularz;
 • prezentacja programu lub informacji o Ruchu Naprawy Polski;
 • współpraca w ramach Ruchu Naprawy Polski;
 • interakcja z Użytkownikiem Serwisu.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez treści osadzone z innych witryn (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio daną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, w tym używać ciasteczek i/lub dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w danej witrynie.
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w Serwisie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne oraz informatyczne i hostingowe.
 2. Administrator dokłada starań i dba o to, aby dane osobowe Użytkownika powierzać podmiotom zapewniającym wysokie standardy ochrony, zgodne z wymaganiami RODO.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są  przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 5, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek może być niezbędne do obsługi niektórych części Serwisu. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz w celu prowadzenia przez Administratora kontaktu bezpośredniego, głównie z wykorzystaniem komunikacji e-mail czy SMS.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

II. Informacje w formularzach:

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną podane.
 2. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis może zapisywać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Logi Administratora
Scroll to Top