Woj. warmińsko-mazurskie

E-mail: warminsko-mazurskie@rnp.org.pl

Okręg
Powiaty
LISTA POPARCIA
Koordynator okręgu
Kandydat-Senat
Sejm 34 Elbląg
bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki; Elbląg
Romuald Starosielec TEL. 601-27-23-23
zob. poniżej
Senat 84 Elbląg
Elbląg; bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski
j.w.
Senat 85 Iława
działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki
j.w.
Sejm 35 Olsztyn
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski; Ełk, Olsztyn
Romuald Starosielec TEL. 601-27-23-23
zob. poniżej
Senat 86 Olsztyn
Olsztyn; nidzicki, olsztyński, szczycieński
j.w.
Senat 87 Ełk
Ełk ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski
j.w.
Scroll to Top