Romuald Starosielec – List do mieszkańców Warszawy

Warszawa – serce Polski – stolica pokoju

Zdecydowałem się wystąpić jako kandydat w wyborach na Prezydenta Warszawy z ważnych, wręcz egzystencjalnych dla nas powodów. Dwa najistotniejsze z nich streszczają się w haśle: WARSZAWA – SERCE POLSKI – STOLICA POKOJU.

Serce Polski – oznacza świadome przyjęcie odpowiedzialności za spełnianie życiowych funkcji dla rozwoju całego państwa i narodu. Oznacza zbiorowy, zorganizowany wysiłek obywateli Warszawy dla zachowania kodu kulturowego oraz świadomości cywilizacyjnej i duchowej Polski. W Warszawie skupia się, decydujący o naszym rozwoju, potencjał naukowy, intelektualny i kulturowy, który powinien pozytywnie rezonować na cały kraj. Od stolicy zależy w największym stopniu nasza przyszłość.

Serce Polski oznacza również świadomy wysiłek kulturotwórczy. Aktywność kulturowa powinna być zawsze związana z odpowiedzią na wyzwania epoki. Nie wystarczy pielęgnować kulturę, którą otrzymaliśmy jako depozyt od przeszłych pokoleń.  Nasza aktywność w rozwoju kultury powinna być również odpowiedzią na współczesne wyzwania, powinna poszukiwać nowych treści i form wyrazu, aby skutecznie przeciwstawiać się zalewowi globalnej wioski i wszelkim przejawom współczesnego barbarzyństwa. Obronić kulturę można jedynie wówczas, gdy się ją tworzy.

Dlatego nasi radni i przyszły prezydent stworzą społeczne, prawne i materialne warunki dla rozwoju kultury w Warszawie. Stolica da przykład zdrowego mecenatu kultury. Artyści otrzymają wsparcie, na które zasługują, a obywatele dostęp do wysokiej kultury we wszelkich jej przejawach. Powołamy również w każdej z osiemnastu dzielnic Warszawy Ośrodki Pracy Twórczej, w których uznani artyści, również ci będący już na emeryturze, będą prowadzili warsztaty artystyczne dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych twórczością obywateli Warszawy. Artyści otrzymają w ten sposób znaczące wsparcie materialne, a obywatele, pragnący tworzyć kulturę, mistrzów i przewodników.

Stolica pokoju – oznacza, że Warszawa przyjmie na siebie rolę aktywnego uczestnika działań mających na celu deeskalację konfliktów zbrojnych w Europie oraz dołoży wszelkich starań, aby wojna na Ukrainie się zakończyła i został osiągnięty sprawiedliwy pokój. Jeśli na szczeblu naszego państwa zabraknie tego typu inicjatyw, zorganizujemy je na poziomie samorządowym z partnerami ze Wschodu i Zachodu.

 Najżywotniejszym interesem Polski jest zachowanie pokoju w Europie i stworzenie harmonijnej współpracy w relacjach Wschód – Zachód. Nie eskalacja wojenna, z czym mamy do czynienia obecnie, a nasz wspólny wysiłek na rzecz trwałego pokoju, zbuduje pozycję Polski w Europie, zapewni jej bezpieczeństwo, stabilność, rozwój gospodarczy i uznanie w rodzinie narodów.   Europa już rozpętała dwie wojny światowe, za które zapłaciła bardzo wysoką cenę.

Eskalowanie konfliktu na Wschodzie to prosta droga do trzeciej wojny światowej, która może oznaczać koniec naszej europejskiej cywilizacji. Dlatego przyszła Rada Warszawy i jej Prezydent będą robiły wszystko, aby stworzyć warunki do zawarcia pokoju i stworzenia nowej architektury zbiorowego bezpieczeństwa i współpracy.

Warszawa powinna zrobić to, czego wyrzekają się polskie władze rządowe, partie rządzące i opozycyjne. Warszawa tak doświadczona przez ostatnią wojnę, ma historyczny i moralny obowiązek działań na rzecz pokoju. Będziemy prawdziwie i trwale bezpieczni, gdy Polska przestanie być państwem frontowym, a przyjmie na siebie rolę niezbędnego i niezastąpionego uczestnika pokoju i współpracy w Europie.
Będziemy dumni, gdy Warszawa zostanie uznana za stolicę pokoju. 

Składając życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, proszę Państwa o poparcie w dniu 7 kwietnia 2024 roku w wyborach samorządowych, również kandydatów Ruchu Naprawy Polski do Rady Miasta (lista nr 15) i Sejmiku Mazowieckiego (lista nr 12).

Warszawa, Wielkanoc 2024

PS. Filmiki z przesłaniem Romualda Starosielca

https://fb.watch/rd0M4nbdxB

https://fb.watch/rd0QAiZrI8

Scroll to Top